Lekki śnieg 0°C

Skład Rady Miejskiej

Skład Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA W WITNICY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Witnicy

Agnieszka Pundyk

przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 13.30 do 15.30
w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.


Terminy posiedzeń wspólnych w 2015 roku: 13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada i 1 grudnia.

Plan pracy Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2015, terminy sesji:

Lp.

Tematyka sesji

termin sesji

1.

1.      Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

2.      Zatwierdzenie planów pracy komisji merytorycznych Rady Miejskiej na 2015 r.

3.      Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 rok.

4.      Zmiany budżetu na 2015 r.

5.      Sprawy bieżące.

26.02.2015 r.

2.

1.          Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek organizacyjnych  w 2014 r.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.

2.          Zmiany budżetu na 2015 r.

3.          Sprawy bieżące

26.03.2015 r.

3.

1.          Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów  Komunalnych Sp. z. o. o. w 2014 r.

2.          Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

3.          Przyjęcie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2014 r.

4.          Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

5.          Zmiany budżetu na 2015 r.

6.          Sprawy bieżące

24.04.2015 r.

(piątek)

4.

1. Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany budżetu na 2015 r.

3. Sprawy bieżące.

28.05.2015 r.

5.

1. Informacja z realizacji gminnych inwestycji.

2. Zmiany budżetu na 2015 r.

3. Sprawy bieżące.

25.06.2015 r.

6.

1.          Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.

2.          Zmiany budżetu na 2015 r.

3.          Sprawy bieżące.

24.09.2015 r.

 

7.

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników UMiG Witnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych gminie.

2. Raport o stanie oświaty w gminie Witnica.

3. Zmiany budżetu na 2015 r.

4. Sprawy bieżące

29.10.2015 r.

8.

1.      Uroczysta Sesja Rady Miejskiej  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

06.11.2015 r.

9.

1. Uchwalenie stawek podatkowych na 2016 rok.

2. Zmiany budżetu na 2015 r.

3. Sprawy bieżące

26.11.2015 r.

10.

1. Zmiany budżetu na 2015 r.

2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

3. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2016 r.

4. Sprawy bieżące.

29.12.2015 r.

 
 
Skład Rady Miejskiej 2014 - 2018
 
Okręg wyborczy nr 1
Maria Butrym – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Azaliowa, Cmentarna, Energetyków, Fiołkowa, Konopnickiej, Liliowa, Moniuszki: nr 8 i 10, Różana, Sportowa, Strzelecka, Świętego Jerzego, Tulipanowa, Wielka, Zielna, Żonkilowa

Okręg nr 2
Zdzisław Mikisz – Komitet Wyborczy Wyborców Witnica 2000
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Cegielniana, Gajowa, Jagodowa, Komisji Edukacji Narodowej, Kosynierów Mirosławskich, Lisia, Łowiecka, Myśliwska, Potok, Szkolna, Wilcza, Wiosny Ludów, Zacisze, Żaków
 
Okręg nr 3
Marek Kobylański - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Bociania, Droga Polna, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Orla, Orła Bielika, Osadników, Piaskowa, Ptasia, Repatriantów, Rolna, Słowicza, Sokola, Sowia, Starzyńskiego: od nr 1 do nr 9 oraz nr 11, Strusia, Traugutta, Wysockiego, Zaułek Kowalski, Żurawia
 
Okręg nr 4
Krystyna Wojkowska – Komitet Wyborczy Wyborców Witnica 2000
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Gorzowska, Krajowej Rady Narodowej, Moniuszki: nr 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, Parkowa, Plac Wolności, Rutkowskiego od nr 1 do nr 12B, Sikorskiego: od nr 3 do nr 13 oraz nr 15, Zaułek Kościelny
 
Okręg nr 5
Piotr Zakryszko – Komitet Wyborczy Wyborców Witnica 2000
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Granitowa, Kolejowa, Maszynowa, Ogrodowa, Osiedle Południowe, Papiernicza, Poprzeczna, Przemysłowa, Słoneczna, Spedycyjna, Stalowa, Towarowa, Transportowa, Usługowa, Zaułek Polny, Żwirowa
 
Okręg nr 6
Danuta Szybińska-Juszczuk - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Akacjowa, Dębowa, Kasztanowa, Końcowa, Leśna, Osiedle Zachodnie, Rutkowskiego od nr 13 do końca ulicy, Sosnowa, Świerkowa
 
Okręg nr 7
Jacek Piwkowski – Komitet Wyborczy Wyborców Witnica 2000
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Bajkowa, Fabryczna, Sikorskiego: nr 14 oraz od nr 16 do końca ulicy, Starzyńskiego: nr 10 oraz od nr 12 do końca ulicy, Wesoła
 
Okręg nr 8
Roman Urbaniec – Komitet Wyborczy   Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Witnica - ulice: Czereśniowa, Czerwonych Maków, Generała Świerczewskiego, Krasickiego, Łąkowa, 1-go Maja, Rybacka, Spokojna, Ścieżka Rybacka, Wędkarska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zaułek Wodny
 
Okręg nr 9
Grażyna Dudek – Komitet Wyborczy Wyborców Witnica 2000
 
Granice okręgu wyborczego
Sołectwo Nowiny Wielkie
 
Okręg nr 10
Izabela Araszczuk - Komitet Wyborczy Wyborców gminawitnica24.pl
 
Granice okręgu wyborczego
Sołectwa: Boguszyniec, Kłopotowo, Oksza, Pyrzany, Świerkocin

Okręg nr 11
Rafał Ławniczak - Komitet Wyborczy   Polskie Stronnictwo Ludowe
Granice okręgu wyborczego
Sołectwa: Białcz, Białczyk,

Okręg nr 12
Zygmunt Wilk – Komitet Wyborczy Wyborców Witnica 2000
 
Granice okręgu wyborczego
Sołectwa: Mosina, Nowe Dzieduszyce, Sosny, Stare Dzieduszyce, Tarnówek

Okręg nr 13
Agnieszka Pundyk - Komitet Wyborczy   Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Sołectwa: Dąbroszyn, Krześniczka

Okręg nr 14
Marek Mołdoch - Komitet Wyborczy   Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Sołectwo: Kamień Wielki

Okręg nr 15
Czesław Hładki – Komitet Wyborczy   Polskie Stronnictwo Ludowe
 
Granice okręgu wyborczego
Sołectwa: Kamień Mały, Mościce, Mościczki