Słonecznie 1°C

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają różne substancje chemiczne, mogące negatywnie wpływać na zdrowie ludzi i zwierząt oraz zanieczyścić środowisko. Nie można ich wyrzucać do pojemników razem z innymi odpadami, ale trzeba się ich pozbyć w ściśle określony sposób. Niezastosowanie się do tego przepisu może zagrażać karze grzywny do 500 zł. Taki sprzęt należy oddawać do wyznaczonych specjalnie punktów lub sklepów.
Wg przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r., istnieją następujące, dozwolone sposoby pozbycia się sprzętu elektronicznego:

Oddanie do specjalnie w tym celu przeznaczonego punktu. W gminie Witnica działalność taka prowadzi „AUTO UNIWERSAL S.C. Pomoc Drogowa P. Zwoliński & W. Zwolińska”, Dąbroszyn 84c . Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (095) 7523852
Oddanie do sklepu ze sprzętem RTV. Obowiązek ten mają także hipermarkety, pod warunkiem jednak, że klient dokonał w nich zakupu sprzętu tego samego rodzaju.
Wynajęcie specjalnej firmy wywozowej.
Oddanie do warsztatów naprawczych , gdy oddany do warsztatu sprzęt okaże się niezdatny do naprawy lub gdy klient zrezygnuje z serwisu ze względu na zbyt wysokie koszty naprawy.
Oddanie na skup złomu.