Lekki śnieg 0°C

Odpady

Odpady

Harmonogram odbioru worków na surowce wtórne z terenów wiejskich Gminy Witnica
I półrocze 2012 r.
17 styczeń
15 luty
14 marzec
16 kwiecień
16 maj
19 czerwiec

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Witnica
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Miasta i Gminy Witnica prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica - art. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą prowadzić działalność bez ww. wpisu do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
UWAGA!!! Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o dokonanie wpisu można pobrać ze strony internetowej www.eurzad.witnica.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica


Wykaz firm odbierających odpady z terenu gminy:


Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 4a,
66-470 Kostrzyn n/O
Tel. (095) 727-96-00; (095)727 96 01


RAGN-SELLS Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 15C
02-76 Warszawa,
Tel. (022) 636-56-81;(095)761 59 50


Veolia Usługi Dla Środowiska S.A.
ul. Podmiejska 19,
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. (095) 733-56-00; (095)7335630


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Droga Zielona 1,
74-400 Dębno
Tel. (095)760-30-81; (095)760 23 64


LAGUNA Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 21,
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. (095)722-44-08; (095)7225350


PPUK-T Efekt
ul. Piaskowa 6,
66-460 Witnica,
Tel. (095) 751-61-09; (095)751 61 09


ALBA Południe Polska Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. (032) 396-92-00; (032) 39 69 209


ZARABSKI Leszek Zarabski
ul. Tkacka 7,
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. (095)720 64 07; (095)720 64 07


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS PLUS" Sp. z o.o.
ul. Szałwiowa 34a/2,
62-064 Plewiska
Tel. (061)44 75 171 (061)44 75 171