Lekki śnieg 0°C

Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu

 
 

Pokój

Stanowisko

Telefon

1A

Burmistrz

(95) 721 64 40

1B

Zastępca burmistrza

(95) 721 64 40

1C

Sekretarz

(95) 721 64 44

19

Skarbnik

(95) 721 64 50

 

Wydział organizacyjny

 

10

Kierownik wydziału

(95) 721 64 52

1

Sekretariat

(95) 721 64 40

15

Biuro obsługi klienta

(95) 721 64 53

8

Ewidencja ludności

(95) 721 64 43

11

Biuro rady

(95) 721 64 51

9

Ewidencja działalności gospodarczej

(95) 721 64 52

13

Kadry; dowody osobiste

(95) 721 64 59

32

Obrona cywilna

(95) 721 64 65

 

Wydział finansów i budżetu

 

17

Kierownik wydziału

(95) 721 64 48

19

Księgowość budżetowa;
płace

(95) 721 64 88

18

KASA

(95) 721 64 47

18

Wymiar i windykacje podatków

(95) 721 64 49

 

Wydział gospodarki gruntami
geodezji i rolnictwa

 

22

Kierownik Wydziału

(95) 721 64 61

23

Geodezja

(95) 721 64 6

24

Gospodarka gruntami

(95) 721 64 58

20

 

21

Dzierżawy

 

Rolnictwo-leśnictwo

(95) 721 64 55

 

(95) 721 64 56

 

Wydział inwestycji

 

7

Kierownik wydziału

(95) 721 64 85

4

Planowanie przestrzenne

(95) 721 64 45

4

Budownictwo

(95) 721 64 45

5

Inwestycje

(95) 721 64 46

6

Ochrona środowiska; inwestycje

(95) 721 64 84

     

14

Urząd stanu cywilnego
Dowody osobiste

(95) 721 64 54

3

Radca prawny

(95) 721 64 44

23

Straż miejska

(95) 721 64 57

28

Kultura - oświata

(95) 721 64 63

29

Kierownik Wydz. Oświaty

(95) 721 64 66

2

Informatyk

(95) 721 64 62

25

Promocja

(95) 721 64 83

 

 

Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

W okresie zimowym za odśnieżanie dróg i chodników odpowiadają ich zarządcy. Podpowiadamy mieszkańcom, kto odpowiada za utrzymanie poszczególnych dróg w Gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.

 

 

W Białczu można już się podłączyć do sieci gazowej

W Białczu można już się podłączyć do sieci gazowej

Mieszkańcy Białcza mogą się już podłączać do sieci gazowej. Spółka gazownicza zachęca promocją, w której za podłączenie można otrzymać nagrodę - 300 lub 500 złotych.