Słonecznie 19°C

Pożytek publiczny

Pożytek publiczny

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich
W dniu 29 marca 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferta organizacji pozarządowej została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. W związku z powyższym uwagi dotyczące oferty można składać w Wydziale Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, pokój 29 lub tel. 95 721 64 66.

Oferta Uniwersytetu III Wieku i Towarzystwa Przyjaciół Witnicy

W dniu 30 marca 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy wpłynęła oferta Uniwersytetu III Wieku i Towarzystwa Przyjaciół Witnicy na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferta organizacji pozarządowej została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. W związku z powyższym uwagi dotyczące oferty można składać w Wydziale Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. KRN 6, pokój 29 lub tel. 95 721 64 66.