Słonecznie 1°C

Plan pracy rok 2015

Plan pracy rok 2015

RADA MIEJSKA W WITNICY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Witnicy

Agnieszka Pundyk

przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 13.30 do 15.30
w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

DYŻURY RADNYCH

Wszyscy Radni są do dyspozycji mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny 18.00 do 20.00, podczas posiedzeń wspólnych komisji Rady Miejskiej.

Terminy posiedzeń wspólnych w 2015 roku: 13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada i 1 grudnia.

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2015, terminy sesji:

Lp.

Tematyka sesji

termin sesji

1.

1.      Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

2.      Zatwierdzenie planów pracy komisji merytorycznych Rady Miejskiej na 2015 r.

3.      Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 rok.

4.      Zmiany budżetu na 2015 r.

5.      Sprawy bieżące.

26.02.2015 r.

2.

1.          Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek organizacyjnych  w 2014 r.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.

2.          Zmiany budżetu na 2015 r.

3.          Sprawy bieżące

26.03.2015 r.

3.

1.          Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów  Komunalnych Sp. z. o. o. w 2014 r.

2.          Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

3.          Przyjęcie sprawozdania finansowego z realizacji budżetu za 2014 r.

4.          Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

5.          Zmiany budżetu na 2015 r.

6.          Sprawy bieżące

24.04.2015 r.

(piątek)

4.

1. Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zmiany budżetu na 2015 r.

3. Sprawy bieżące.

28.05.2015 r.

5.

1. Informacja z realizacji gminnych inwestycji.

2. Zmiany budżetu na 2015 r.

3. Sprawy bieżące.

25.06.2015 r.

6.

1.          Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.

2.          Zmiany budżetu na 2015 r.

3.          Sprawy bieżące.

24.09.2015 r.

 

7.

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, pracowników UMiG Witnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych gminie.

2. Raport o stanie oświaty w gminie Witnica.

3. Zmiany budżetu na 2015 r.

4. Sprawy bieżące

29.10.2015 r.

8.

1.      Uroczysta Sesja Rady Miejskiej  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

06.11.2015 r.

9.

1. Uchwalenie stawek podatkowych na 2016 rok.

2. Zmiany budżetu na 2015 r.

3. Sprawy bieżące

26.11.2015 r.

10.

1. Zmiany budżetu na 2015 r.

2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.

3. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2016 r.

4. Sprawy bieżące.

29.12.2015 r.