Lekki deszcz 12°C

Przedszkola

Przedszkola

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy

Przedszkole Miejskie ,,Bajka" w Witnicy
Ul. Wiosny Ludów 4, 66-460 Witnica, tel. 095 721 64 81,

Strona internetowa: http://zspwitnica.edupage.org/, e-mail: zspwitnica@wp.pl

dyrektor: mgr Artur Maśnik

Przedszkole mieści się w nowym budynku, jednym z najnowocześniejszych w województwie. Jest bardzo bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, ma m.in. mobilną pracownię komputerową, podłogę interaktywną, wewnętrzny plac zabaw w atrium, interaktywny ekran informacyjny dla rodziców, przestronny i dobrze wyposażony plac zabaw oraz plansze aktywności umysłowej na korytarzach i podłogach. Na zajęcia uczęszcza ponad 200 dzieci w 10 oddziałach. Placówka prowadzi również oddziały ,,zerowe’’. Pracuje w godz. 6-16. Odpłatność za dziecko to 2 zł za godzinę i 5,50 stawki dziennej za wyżywienie. Przedszkole poza zwykłymi zajęciami organizuje dla dzieci i rodziców zabawy karnawałowe, festyny, bale, konkursy piosenki i wycieczki. W dodatkowej ofercie są zajęcia z tańca, rytmiki i języka angielskiego.

Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

Przedszkole Gminne ,,Na środku świata’’ w Nowinach Wielkich
Ul. Wiejska 26, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 19 76, tel. 095 721 64 69,

Strona internetowa: www.spnowinywielkie.edupage.org, e-mail: nowiny.przedszkole@wp.pl,

dyrektor: mgr Elżbieta Kwaśna

Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich. Mieści się w odnowionym poniemieckim dużym domu o interesującej historii. Placówka liczy obecnie 50 przedszkolaków i uczniów zerówki w 2 oddziałach. Pracuje w godz. 6.30-15.30. Odpłatność za dziecko to 2 zł za godzinę i 5,50 stawki dziennej za wyżywienie. Przedszkole od lat korzysta z pieniędzy unijnych, tworząc z dużym rozmachem międzynarodowe projekty dotyczące świata bajek i baśni. Wydaje własne książki, angażuje dzieci do udziału w nietypowych akcjach jak budowa Arki Dobrych Wiadomości czy szukanie środka świata. Dzieci mają dodatkowe zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i niemieckiego.
 

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „PROMYCZEK”
Kamień Wielki, ul. Kościelna 1, 66-460 Witnica

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „SŁONECZKO”
Dąbroszyn 22 a, 66-460 Witnica

Organ prowadzący: mgr Aneta Lipińska

Strona internetowa: www.punkty-przedszkolne.eu                  e-mail: punkt.przedszkolny@o2.pl

Punkt Przedszkolny „Promyczek ” i „Słoneczko” zostały wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych jako inna forma wychowania przedszkolnego. Jest to najnowsza forma wspierania edukacji przedszkolnej, która powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia tych form oraz sposobu ich działania.

Nasze punkty są miejscem, w którym dzieci czują się szczęśliwe, akceptowane, spełnione i ważne. Pragniemy udowodnić, że w każdym dziecku tkwi olbrzymi potencjał twórczy, który właściwie ukierunkowany może stać się podstawą do jego sukcesów. Każdy mały obywatel ma szansę w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa oraz akceptacji poznać siebie, swoje możliwości oraz nabrać wiary we własne siły.

Punkty przedszkolne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 17.00 i pracują zgodnie z harmonogramem pracy szkół podstawowych przy których się znajdują.