Delikatna mgła 6°C

Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witnicy

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Witnicy
Ul. Wiosny Ludów 14, 66-460 Witnica, tel./fax 095 751 50 20, tel. 095 721 64 73,
strona internetowa:http://zspwitnica.edupage.org, e-mail:  zspwitnica@wp.pl

dyrektor: mgr Artur Maśnik.

Szkoła mieści się w budynku wybudowanym w latach 50. XX w., gruntownie wyremontowanym w ostatnich latach. Obecnie uczy się w nim ponad 500 dzieci w ponad 20 oddziałach. Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Witnica, Białcz, Białczyk, Mosina, Stare Dzieduszyce, Nowe Dzieduszyce, Sosny i Tarnówko. Szkoła jest stale modernizowana, ma bardzo nowoczesne wnętrza i wysoki standard pomieszczeń. Kładzie mocny nacisk na informatyzację i dostęp młodzieży do nowych technologii i nowoczesnych pomocy naukowych (tablice interaktywne, sprzęt multimedialny. Szkoła jako jedyna w województwie wprowadziła i realizuje nowoczesny model edukacyjny ,,Szkoła Ucząca Się’’. W szkole działają uczniowskie kluby sportowe – piłkarski i baseballowy. Młodzież może również realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: drużyna harcerska, koło matematyczne, koło informatyczne, klub fotograficzny, aktyw biblioteczny, koło polonistyczne, klub miłośników języka, koło przyrodnicze, koło plastyczne, koło językowe języka niemieckiego.


Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich
Ul. Wiejska 26, 66-460 Witnica, Tel./fax 095 751 19 76, tel. 095 721 64 79,
strona internetowa: www.spnowinywielkie.edupage.org, e-mail: spsekretarka@op.pl,
dyrektor: mgr Elżbieta Kwaśna.

Szkoła rozłożona jest w kilku budynkach w zacisznym rejonie wsi. Uczą się w niej dzieci z wsi Nowiny Wielkie, Świerkocin, Pyrzany, Boguszyniec, Oksza i Kłopotowo. Obecnie liczy niemal 150 dzieci w 7 oddziałach. Szkoła działa w formule Zespołu Edukacyjnego, w którego skład wchodzi również położone nieopodal przedszkole. Placówka kładzie nacisk na rozwój sportu, działa w niej uczniowski klub sportowy, wykształciła m.in. członków kadry narodowej saneczkarzy. Zdobywa fundusze unijne na akcje integrujące środowisko lokalne, organizuje imprezy sportowe i kulturalno – rozrywkowe, wspiera organizacyjnie zespół śpiewaczy Nowinianki, organizuje też dla najuboższych dzieci letni wypoczynek w Pogorzelicy. W szkole aktywnie działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: koło historyczne, koło muzyczne, Bractwo Rycerzy Pióra, Teatrzyk ,,Szkolne Skrzaty’’, koło matematyczne, koło informatyczne, koło polonistyczne, koło językowe języka niemieckiego, koło językowe języka angielskiego.


Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

Filia w Kamieniu Wielkim
Ul. Kościelna 1, 66-460 Witnica, Tel./fax 095 751 58 94, tel. 095 721 64 77,
e-mail: spkamien@onet.pl,
kierownik: mgr Jacek Piwkowski.

Filia Szkoły podstawowej w Dąbroszynie z oddziałem zerowym i oddziałami klas I-III mieści się w centralnym punkcie Kamienia Wielkiego, w poniemieckim budynku z dobudowanym niedawno nowoczesnym skrzydłem. Uczą się w niej dzieci z wsi Dąbroszyn, Krześniczka, Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościce i Mościczki. Szkoła działa aktywnie w swoim środowisku, pozyskuje pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój edukacyjny dzieci z terenów wiejskich. Ma nowoczesną pracownię komputerową i spełniającą wysokie standardy stołówkę. Szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej, organizuje też co roku Gminny Turniej Interaktywny ,,Zakochani w Polsce’’. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: Szkolne Koło Sportowe, koło turystyczno - przyrodnicze, koło matematyczno-informatyczne, koło językowe języka angielskiego.


Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
Dąbroszyn 2, 66-460 Witnica, tel./fax 095 752 13 80, tel. 095 721 64 75,
strona internetowa: http://dabroszynsp.edupage.org/, e-mail: spdabroszyn@wp.plspdabroszyn@wp.pl,
dyrektor: mgr Ewa Śliwczyńska

Szkoła mieści się w poniemieckim budynku przy drodze z Witnicy do Kostrzyna, uczą się w niej dzieci z wsi Dąbroszyn, Kamień Mały, Krześniczka, Kamień Wielki, Mościce i Mościczki. Obecnie mieści oddziały klas IV-VI oraz oddział zerowy. Szkoła jest zmodernizowana, gruntownie przebudowano salę gimnastyczną i urządzono nowy plac zabaw, odnowiono pięć gabinetów. Ma nowoczesną pracownię komputerową, dla dzieci z problemami wymowy prowadzi zajęcia z logopedą. Pozyskuje fundusze unijne, współpracuje m.in. z niemieckim Parkiem Przyrody Szwajcaria Marchijska. Chlubą szkoły jest organizowany z rozmachem coroczny festyn integrujący mieszkańców całej gminy. Młodzież może realizować swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: kółko taneczne, koło Ligi Ochrony Przyrody, koło polonistyczne, koło matematyczno-informatyczne, gazetka szkolna.