Delikatna mgła 6°C

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Gmina Witnica realizuje projekt ,,Wsparcie na szkolnym starcie – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Gminie Witnica’’.
Projekt (będący elementem ogólnokrajowego projektu systemowego) jest realizowany w latach 2010-2013. Biorą w nim udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy. Europejski Fundusz Społeczny dofinansował projekt w kwocie 209 671 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniżej publikujemy najważniejsze dane o projekcie.

Informacje dot. Projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-157/11
 

Rodzaj zajęć:
1 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Witnicy
2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Witnicy
3 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami rozwoju mowy w SP w Witnicy
4 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z SP w Witnicy z zajęciami basenowymi
5 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Dąbroszynie
6 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami rozwoju mowy w SP w Dąbroszynie
7 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z SP w Dąbroszynie
8 Zajęcia socjoterapuetyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w SP w Dąbroszynie
9 Zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych z jęz. angielskiego w SP w Dąbroszynie
10 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Nowinach Wielkich
11 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Nowinach Wielkich
12 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z SP w Nowinach Wielkich
13 Zajęcia rozwijające uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w SP w Nowinach Wielkich
14 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Kamieniu Wielkim
15 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami rozwoju mowy w SP w Kamieniu Wielkim
16 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z SP w Kamieniu Wielkim z zajęciami basenowymi