Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją państwową, która zajmuje się realizacją ustawowych ubezpieczeń społecznych, takich jak ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Składki na te ubezpieczenia są obowiązkowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony finansowej osobom, które uległy uszkodzeniu zdrowia lub zostały inwalidami w wyniku wypadku, oraz osobom, które osiągnęły wiek emerytalny lub zostały pozbawione środków do życia w wyniku niezdolności do pracy. Składki na ubezpieczenia społeczne są opłacane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika, a ich wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, ponieważ ubezpieczenia te stanowią ważny element systemu opieki społecznej, który zapewnia odpowiednią ochronę finansową osobom potrzebującym w razie utraty zdrowia, inwalidztwa lub utraty możliwości zarobkowania. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne jest więc obowiązkiem każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a także pracodawcy zatrudniającego taką osobę.